josepha himmel quilts josepha himmel quilts

HYPER-X
THEME

FIND US

Hanway Square 16,
London, England

LET’S TALK

hello@royalflush.com
+43 (0) 4213 215 235

Tasselations

בשנת 2008 עבדתי בחברת "שרין טכנולוגיות". החברה ביקשה מעובדי החברה להכין עבודת אמנות המשקפת אלמנטים בחברה. בחרתי לקחת את צבעי הפוסטר שבו פירסמה החברה את ערכיה ולשלב אותם בעבודה שבה כוכבים משתלבים זה בזה – כמו שחברה מצליחה כאשר העובדים משתלבים ועוזרים זה לזה.

אהבתם? שתפו את הפרויקט: